Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi, čije je sedište u Solunu, traži nove stažiste za ovu jesen. Program stručne prakse nastoji da pruži praktično i profesionalno iskustvo uz pažljivo praćenje i učestvovanje u projektima za studente osnovnih i master studija koji su zainteresovani da doprinesu projektima i inicijativama CDRSEE-a.

Za prijavu i više informacija o programu stručne prakse kliknite na sledeći link:

http://www.cdrsee.org/about-us/working-us

Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: