Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje je vid vaspitno-obrazovnog delovanja koji ponudom inovativnih obrazovnih programa i prednostima modernih pristupa učenju doprinosi razvoju misije celoživotnog učenja.

Posebna pažnja je poklonjena programima kroz koje se stiču znanja i razvijaju veštine i sposobnosti koje su neophodne za uspešan rad u savremenoj organizaciji, a primenjive su u različitim kontekstima – nezavisno od primarne delatnosti neke kompanije ili organizacije. Promenljivo tržište rada i potrebe za kadrovima različitih profila dovode do potrebe za  bavljenjem karijerom na savremen i sistematičan način. Iz toga je proistekla potreba za pružanjem savetodavnih usluga vezanih za razvoj karijere, što je od velikog značaja za mlade koji tek treba da se susretnu sa svetom rada i da se potencijalnom poslodavcu i saradnicima predstave na što bolji način. Razvijanje kompetencija pojedinca izdvaja od konkurencije i čini privlačnijim poslovnim partnerom.

Obrazovne programe (obuke, seminare, radionice) vode eminentni profesori i predavači sa bogatim radnim iskustvom, a prostor u kome se izvode obuke je savremen i primeren za rad.

Praksa i volontiranje su najbolji načini za primenu stečenog znanja i sticanje radnog iskustva, prilika da se pojedinac predstavi poslodavcu, izdvoji u konkurenciji i na vreme prepozna i odabere pravac u kome želi da se njegova/njena karijera razvija. U organizaciji Centra studentima se pruža mogućnost da, u skladu sa svojim preferencijama i ostvarenim uspehom na studijama, obavljaju praksu u najuspešnijim domaćim i inostranim kompanijama, ustanovama kulture, obrazovanja, nauke i informisanja. Takodje, volontiranje na različitim projektima i u različitim organizacijama i ustanovama omogućava sticanje raznovrsnih znanja, veština i iskustava koja mogu biti dragocena u procesu građenja i razvoja karijere.

Centar Vam pomaže u pronalaženju odgovarajuće prakse ili volonterskog angažmana.