Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje

Kancelarija br. 1,
Bulevar Maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd;
Tel. + 381 11 220 30 87
Email: lllc@naisbitt.edu.rs

Žiro račun 105-37381-18 AIK Banka