Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje

Kancelarija br. 36,
Bulevar Maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd;
Tel. + 381 11 220 3021
Email: lllc@naisbitt.edu.rs

Žiro račun 105-37381-18 AIK Banka