ghostwriter

Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje posreduje u organizaciji praksi i volonterskih angažmana studenata Univerziteta “Džon Nezbit”. Da biste mogli da postanete jedan od praktikanata ili volontera i steknete dragoceno radno iskustvo u nekoj od najuspešnijih domaćih i inostranih kompanija, ustanova kulture, obrazovanja, nauke i informisanja, neophodno je da budete registrovani.

Nakon online registracije, potrebno je uplatiti godišnju članarinu u iznosu od 400,00 RSD na račun: 105-37381-18, sa svrhom uplate: članarina za Centar, nakon čega će Vaši podaci biti uneti u bazu. Kao registrovani član, dobijaćete informacije o svim aktuelnim dešavanjima, konkursima za praksu/volontiranje kao i kursevima i seminarima u organizaciji Centra. Time ostvarujete pravo konkurisanja za prakse i volonterske angažmane o kojima možete dobiti više informacija ovde.

Dokaz o uplati neophodno je doneti u kancelariju Centra za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje, (kanc. 1), u ulici Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd, svakim radnim danom od 9 do 16h.

Prezime (obavezno)

Ime (obavezno)

Fakultet

Godina studija

Broj indeksa

Adresa (obavezno)

Telefon (obavezno)

Mobilni telefon (obavezno)

Email (obavezno)

1 Uplatnica(1)