Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje organizuje kurs Srpski jezik za strane državljane koji žive, školuju se, rade ili borave u Srbiji. Poznavanje srpskog jezika ljudima koji su privremeno ili trajno kod nas omogućiće da upoznaju našu zemlju, istoriju i kulturu na najbolji način, ostvare kvalitetne međuljudske odnose, postignu svoje obrazove, karijerne i…

Opšti kurs engleskog jezika podrazumeva savladavanje osnova gramatike i konverzacije uz bogat osvrt na kulturu, istoriju, umetnost, film, muziku – sve ono što je potrebno da se napravi spoj znanja jednog jezika i znanja o jeziku i kulturi. U ponudi su svi nivoi engleskog jezika. U okviru specijalizovanih kurseva “Business English” i “Professional English –…

    Kurs podrazumeva savladavanje osnova gramatike i konverzacije uz bogat osvrt na kulturu, istoriju, umetnost, film, muziku – sve ono što je potrebno da se napravi spoj znanja jednog jezika i znanja o jeziku i kulturi.     Program podrazumeva upotrebu različitih audio i video materijala kao i tekstova, vežbi iz više udžbenika a časovi su…

    Kurs podrazumeva savladavanje osnova gramatike i konverzacije uz bogat osvrt na kulturu, istoriju, umetnost, film, muziku – sve ono što je potrebno da se napravi spoj znanja jednog jezika i znanja o jeziku i kulturi.      Program podrazumeva upotrebu različitih audio i video materijala kao i tekstova, vežbi iz više udžbenika, a časovi su…

Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje organizuje kurs “Microsoft Excel – Osnove poslovnog Excel-a”. Kurs „ Microsoft Excel – Osnove poslovnog Excel-a “ Dvodnevni vikend kurs Osnove poslovnog Excela je koncipiran da omogući polaznicima da steknu sva potrebna znanja iz programa bez koga se ne može zamisliti rad na bilo kojoj radnoj poziciji…

    Treninzi kursa iz veština javnog nastupa osmišljeni su tako da u tri modula provedu polaznika kroz najbitnije zanatske oblasti retoričkih tehnika i veština javnog govora. Rad je koncipiran na primerima i praktičnim vežbama kroz koje polaznici stiču veštine koje će koristiti u svakodnevnim izazovima. Kroz ove blokove polaznici će ovladati tehnikama otklanjanja treme i…

Radne biografije i motivaciona pisma su sastavni deo prijave za posao ili praksu. Proces vašeg predstavljanja budućem poslodavcu počinje onog momenta kada se prijavite na određeni oglas za posao. Prvo upoznavanje sa potencijalnim poslodavcem je kroz vaš CV (Curriculum Vitae). Velika konkurencija na konkursima stvara potrebu za kreiranjem CV-a koji će vas izdvojiti od drugih…

Planiranje i vođenje PR kampanje je jednodnevni seminar koji ima za cilj sticanje znanja i ovladavanje veštinama potrebnih za efikasnu komunikaciju s ciljnim javnostima i tehnikama kojima se utiče na njihovo mišljenje i ponašanje u cilju formiranja i održavanja pozitivnog imidža preduzeća ili organizacije u javnosti. Predviđeni ishodi: Polaznici će ovladati teorijskim i praktičnim znanjima…

Jednodnevni seminar na kome će biti obrađivane sledeće teme: Šta je mobing i kako ga prepoznati, primeri iz prakse (simulacija mobinga); Mirno rešavanje pojave mobinga; Psihološki aspekti mobinga: faze, reakcije, posledice; Faktori ličnosti mobera i žrtve: da li je žrtva nasumično odabrana meta i kako živeti posle pretrpljenog mobinga. Početak programa: Za informacije o početku…

Dvodnevni seminar osmišljen tako da se polaznici kroz radioničarski rad bliže upoznaju i steknu znanja i razviju veštine iz oblasti Odnosa sa javnošću, Marketinga i Oglašavanja. Tematske celine koje će biti obrađene: Osnovi odnosa s javnošću, Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija, Upravljanje kriznim odnosima s javnošću, Stvaranje i održavanje identiteta, imidža i reputacije…

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: