RADIONICE RAZVOJA PROFESIONALNIH VEŠTINA

Izgradnja uspešne karijere u uslovima kakvi vladaju u savremenoj globalnoj i naročito u srpskoj privredi, svakoj narednoj generaciji predstavlja sve veći izazov. Za pronalaženje radnog mesta u struci, sa zadovoljavajućim primanjima i radnim uslovima, više nisu dovoljni diploma i stručna znanja koja ona podrazumeva. „Meke veštine“ (soft skills) kao što su samouverenost, fleksibilnost, kreativnost, usmerenost ka rešavanju problema, timski rad (kooperativnost i liderstvo), efektivno komuniciranje, postali su važni kriterijumi savremenih kompanija pri zapošljavanju, izboru poslovnih partnera i neophodne osobine budućih samostalnih preduzetnika. Rad se odvija u grupama 10-15 polaznika.

PO ZAVRŠETKU PROGRAMA UČESNICI DOBIJAJU SERTIFIKAT O STEČENOM NIVOU PROFESIONALNIH VEŠTINA.

 

OSNOVNI KURS

Nedelja Radionice Sati
I Samospoznaja i razvoj asertivnosti 2
I Samospoznaja i razvoj asertivnosti 2
II Samo-motivacija i motivacija drugih 2
II Personalni marketing 2
III Sposobnost adaptacije i fleksibilnost 2
III Interpersonalne veštine i timski rad 2

Osnovni kurs traje 12 sati, raspoređenih u 3 nedelje.

KOTIZACIJA: 70eur

 

NAPREDNI KURS

Datum Radionice Sati
IV Kreativnost i inovativnost   2
IV Veština prezentacije 2
V Poslovna komunikacija – racionalni i emocionalni aspekt 2
V Liderstvo 2
VI Raspolaganje vremenom i ograničenim resursima 2
VI Utvrđivanje prioriteta i donošenje odluka pod pritiskom 2

Napredni kurs traje 12 sati, raspoređenih u 3 nedelje.

KOTIZACIJA: 60eur. Uslov za upis naprednog je završen osnovni kurs.

 

Kotizacija za avansno plaćanje oba kursa je 100 EUR!

PROGRAM

Samospoznaja i razvoj asertivnosti

Samospoznaja i razvijanje samopouzdanja su osnova adekvatne profesionalne orijentacije i uspešne izgradnje karijere.

Ciljevi radionice su: razumevanje i prihvatanje sopstvenih potreba, kapaciteta, talenata, sposobnosti i afiniteta, kao ključnih smernica za definisanje profesionalnih ciljeva, kao i razvijanje preduslova profesionalnog  uspeha – samopouzdanja, upornosti i odlučnosti.

Tehnike i metode: razlikovanje stilova ponašanja pasivnog, agresivnog i asertivnog, tehnike za razvijanje samopouzdanja, unapređenje komunikacije sa različitim društvenim stilovima, usvajanje adekvatnog stepena asertivnosti u različitim situacijama na radnom mestu, tehnike postizanja ravnoteže između privatne i profesionalne sfere.

Samo-motivacija i motivacija drugih

Samo-motivacija kao važna oblast emocionalne inteligencije je životna veština od ključnog značaja.

Cilj radionice je da se identifikuju i razviju ključni elementi motivacije: potreba za ličnim ostvarenjem, usavršavanjem ili zadovoljenjem određenih standarda, posvećenost ostvarivanju ciljeva (ličnih, kolektivnih, korporativnih), Inicijativa i optimizam, kao sposobnost da se nastavi stremljenje ka cilju uprkos preprekama.

Razumevanje i ovladavanje tehnikama samo-motivacije predstavlja osnovu za razumevanje i primenu različitih metoda motivacije na ostale članove tima. Ovo je od posebnog značaja za menadžere i vođe tima, koji stiču sposobnost da pravilno ocene moguće načine motivisanja i primene ih na članove tima.

Tehnike i metode: upoznavanje sa različitim motivatorima (podsticajima), materijalnim i nematerijalnim, analiziranje i merenje njihovih efekata u praktičnim situacijama.

Personalni marketing

Predstavljanje sebe, sopstvenih kvaliteta i veština potencijalnom poslodavcu, klijentu ili članovima tima u novom okruženju, obično nije prijatan zadatak. Osnova personalnog marketinga su samopouzdanje i asertivnost, zasnovani na objektivnoj samoproceni – veštine kojima je posvećena posebna pažnja u prvim radionicama.

Ciljevi radionice su: sticanje veštine jasnog i ubedljivog komuniciranja, zadobijanje poverenja, sigurnost i pozitivan odnos prema teškim pitanjima i situacijama tokom intervjua, ovladavanje tehnikama za prevazilaženje nelagodnosti pred autoritetima.

Tehnike i metode: ­­­­­­­­­Više vidova grupnog, interaktivnog rada.

Sposobnost adaptacije i fleksibilnost

Zbog brzine tehnoloških i ekonomskih promena u savremenom svetu, sve uspešne kompanije imaju potrebu za kadrovima spremnim da se prilagode promenljivim okolnostima i uslovima, novim idejama i konceptima, koji su spremni na izazov suočavanja sa nepoznatim, novim ili neočekivanim.

Cilj radionice je usvajanje tehnika i modela lake i brze adaptacije na novonastale okolnosti, okruženje, metode i modele rada, kroz realne poslovne simulacije, usvajanje pozitivnog odnosa prema sopstvenim mogućnostima u  nepoznatim situacijama, razvijanje dinamičnog pristupa načinu rada i razmišljanja.

Tehnike i metode: ­­­­­­­­­Metode individualnog i rada u manjim grupama, kao i u parovima, za razvijanje otpormosti na stresogene situacije.

Interpersonalne veštine i timski rad

Interpersonalne veštine su od fundamentalnog značaja za ostvarivanje uspešnih relacija na svim životnim poljima: poslovnom, privatnom i društvenom.

Ciljevi radionice su: razvijanje verbalne komunikacije, veštine slušanja, emocionalne inteligencije i razumevanje kao preduslova za timski rad, zatim pronalaženje odgovarajućih uloga u različitim razvojnim fazama i aktivnostima tima, unapređenje performansi grupe, timsko rešavanje problema, uspostavljanje konsenzusa.

Kreativnost i inovativnost

Oslanjanje na već postojeće, utvrđene, ideje, proizvode i pretpostavke, u savremenom periodu ubrzanih promena, često vodi ka regresiji i neuspehu pojedinca i kompanije.

Cilj radionice: sticanje veština kreativnog razmišljanja koje dovodi do inovacija i poboljšanja sistema, proizvoda i procesa, pretvaranje problema u mogućnosti za rast, podsticanje “out-of-the-box“ razmišljanja, razvijanje sposobnosti primene metoda za stvaranje entuzijazma za nove inicijative,

Tehnike i metode: interaktivno učenje i  usvajanje tehnika kreativnog razmišljanja, koje vode nastajanju novih ideja, primena potvrđenih modela za uspostavljanje inovativne klime u radnom okruženju.

Veština prezentacije

Veštine kojima se ovladava tokom radionica o samospoznaji, razvoju asertivnosti i personalnom marketingu, predstavljaju stabilnu osnovu za nadgradnju u vidu prezentovanja sadržaja širem auditorijumu. Tokom prethodnih radionica, začeto je kreiranje individualnog stila komuniciranja i predstavljanja, koje se dodatno usavršava za potrebe javnog nastupa.

Ciljevi radionice su: sticanje veština jasnog i svrsishodnog prezentovanja sadržaja, sa upečatljivim predstavljanjem ključnih ideja, prevazilaženje nelagodnosti javnog nastupa, zadržavanje prirodnog tona i gestikulacije, efikasno korišćenje glasa, pokreta i jezika u javnom nastupu, prepoznavanje najboljeg i najefikasnijeg načina prezentovanja, i njegovo prilagođavanje sopstvenom stilu i potrebama, sticanje sposobnosti procene očekivanja i raspoloženja publike, privlačenje i zadržavanje pažnje slušalaca, kontrolisanje atmosfere sopstvenim stilom i energijom, sticanje poverenja slušalaca.

Tehnike i metode: ­­­­­­­­­Diskusioni rad u velikoj grupi, formiranje ključne teme i prezentovanje iskustvenog procesa i rezultata pred drugima.

Poslovna komunikacija – racionalni i emotivni aspekti

Veština efikasne komunikacije je jedan od temelja profesionalnog napredovanja. Bilo da se odnosi na razgovor licem u lice, ili razmenu elektronske pošte, efikasno komuniciranje podrazumeva smislenu poruku koja uspostavlja konekciju i ostavlja snažan utisak.

Cilj radionice: razvijanje efikasne veštine komunikacije na radnom mestu, što podrazumeva pravi izbor reči koji će poruku učiniti jasnom i jednostavnom, poboljšavanje tehnike profesionalnog pisanja i veština prezentacije, očuvanje poželjnog nivoa spontanosti i autentičnosti pri razmeni ideja, mišljenja i potreba bilo da se radi o saradnicima u timu, autoritetima ili klijentima, dalje usavršavanje ličnog stila započetog u radionici Veštine prezentacije.

Tehnike i metode: ­­­­­­­­­kratka izlaganja, diskusione grupe.

Liderstvo

Liderske uloge se ne odnose samo na formalni autoritet u radnom okruženju. Liderske veštine mogu biti primenjene i poželjne u mnogim društvenim, porodičnim i profesionalnim ulogama koje ne podrazumevaju nadređenu poziciju. Ove veštine dolaze do izražaja u svim situacijama u kojima se javlja potreba za vođstvom. Dobar lider je onaj koji to postaje na osnovu ličnog kredibiliteta i zato što ljudi ŽELE da ga slede!

Ciljevi radionice: razvijanje najvažnije veštine lidera – strateško razmišljanje, razvijanje sposobnosti vizualizacije željenih dostignuća, usavršavanje pojedinih veština stečenih u prethodnim radionicama, posebno asertivnosti, motivisanja drugih, delegiranja, konstruktivnog mišljenja, ali i ličnih kvaliteta neophodnih za vođstvo – odlučnost, upornost, optimizam.

Tehnike i metode: ­­­­­­­­­kratko predavanje, interakkcije među grupama

Raspolaganje vremenom i ograničenim resursima

Upravljanje vremenom je značajna pomoć u povećanju lične produktivnosti, smanjenju nivoa stresa i poboljšanju profesionalnih rezultata. Efikasno upravljanje vremenom je adekvatan odgovor na povećani poslovni pritisak savremene svetske privrede i ekonomskih previranja.

Cilj radionice: sticanje osnovnih veština efikasnosti, razvijanje sposobnosti određivanja prioriteta i raspodele vremena po prioritetima, dalje razvijanje i održavanje fokusa i motivisati, čije su osnove postavljene u prethodnim radionicama, ovladavanje veštinama „stvaranja“ slobodnog vremena, koje dovodi do smirivanja tenzija u radnom okruženju, veština delegiranja.

Tehnike i metode: razdvajanja „važnog“ i „hitnog“, procene mogućnosti i primena u uslovima konkretnih ograničenja.

Utvrđivanje prioriteta i donošenje odluka pod pritiskom

Haos postaje deo stvarnosti mnogih organizacija.

Cilj radionice je ovladavanje raznovrsnim, ali jednostavnim alatima i tehnikama za ublažavanje, razjašnjavanje i eliminisanje opasnosti od preovlađujućeg haosa, unapređenje veština stečenih u radionici Raspolaganje vremenom i ograničenim resursima.

Tehnike i metode: definisanje elemenata haosa koji se mogu kontrolisati, donošenje odluka na osnovu višestrukih analiza problema, određivanje redosleda zadataka po važnosti i hitnosti, primena asertivne komunikacije pri promenama prioriteta, racionalno i efikasno korišćenje raspoloživih resursa.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: