Centar za razvoj karijere, savetovanje i celoživotno učenje organizuje kurs Srpski jezik za strane državljane koji žive, školuju se, rade ili borave u Srbiji. Poznavanje srpskog jezika ljudima koji su privremeno ili trajno kod nas omogućiće da upoznaju našu zemlju, istoriju i kulturu na najbolji način, ostvare kvalitetne međuljudske odnose, postignu svoje obrazove, karijerne i druge ciljeve I unaprede kvalitet života.

Kurs vode eminentni profesori na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta “Džon Nezbit”. Nastava se odvija u grupama, dva puta nedeljno, u trajanju od dva školska časa.

Svim polaznicima obezbeđen je materijal za učenje.

Početak programa: 

Za informacije o početku kursa, molimo Vas da pišete na mejl Centra
(lllc@naisbitt.edu.rs) ili na telefon: 011 220 30 64

Naziv programa: SRPSKI JEZIK ZA STRANE DRŽAVLjANE – POČETNI NIVO
Trajanje programa: 3 meseca – 2 dvočasa nedeljno
Uverenje: Nakon odslušanog kursa, polaznici polažu test i dobijaju Uverenje o poznavanju srpskog jezika.
Cena kursa: 350 evra
Ciljna grupa: Strani državljani
Rukovodilac: Prof. dr Milivoje Pavlović
Predavači: Doc. dr Maja Radonić, Doc. dr Nevena Miletić

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: