Kurs sportskog novinarstva, kao specifičnog vida novinarstva, organizuje se sa ciljem da se polaznici upoznaju i steknu osnovna saznanja iz oblasti koja je u 20. i 21. veku postala značajna industrijska grana. Kurs obuhvata istoriju sportskog novinarstva, specifičnosti u prezentaciji raznovrsnih sportskih disciplina kroz novinarske žanrove, sportski događaj, marketing i menadžment u organizaciji velikih spektakala, ekonomske aspekte, razumevanje suštine sporta i složenosti jezika, objektivnosti kroz novinske izraze, koji karakterišu ovaj vid novinarstva, jezički stil, etika, pristup prezentaciji sportskih događaja, uticaj pisane reči na javno mnjenje, propaganda, publiku, nasilje i sve ostale aspekte koji sportsko novinarstvo odvaja I čini prepoznatljivim u odnosu na ostale novinske grane.

Naziv programa: Sportsko novinarstvo
Trajanje programa: 3 meseca – 2 dvočasa nedeljno
Uverenje: Nakon odslušanog kursa, polaznici polažu test i dobijaju odgovarajuće uverenje.
Cena kursa: 250 evra u dinarskoj protivvrednosti
Ciljna grupa: Studenti i ostali zainteresovani
Rukovodilac programa: Prof. dr Milivoje Pavlović
Predavač: Prof. dr Momčilo Jokić

 

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: